Zpevněné plochy

1000 m2 zpevněných ploch (včetně konstrukčních vrstev) ze zámkové dlažby a asfaltové plochy pro napojení na komunikaci II. třídy, místo realizace Horoměřice.