Realizace díla

Při dohodě o všech podmínkách spolupráce na zakázce zajistíme generální nebo dílčí realizaci dohodnutého díla. Při generální dodávce dle dohody zařídíme kontrolní prohlídku (kolaudaci) tak, aby skutečně dílo bylo dokončené.