Půdní vestavba a výstavba výtahu - Holešovice

Sem vložte podnadpis

Realizace nosné konstrukce vestavby a vynesení podlahy posledního podlaží.