Projektová dokumentace 

Na základě Vašich podnětů, připomínek, návrhů a požadavků Vám zajistíme veškerou projektovou dokumentaci potřebnou pro záměr, povolení a realizaci.
Zajistíme studii stavby, dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, realizační dokumentaci, rozpočet. Zajistíme veškeré potřebné průzkumy i posudky, jsou-li potřebné. Zajistíme a doporučíme nutný nebo potřebný rozsah těchto podkladů.