Pilotové založení bytového domu a podzemního parkoviště, 

Praha - Jinonice

Velkoprůměrové a mikropilotové založení bytového domu v komplikované lokalitě Praha - Jinonice. Stavební jáma byla připravována v několika etážích. Výstavbu komplikovaly podzemní chodby a sklepy.

Fotogalerie