Optimalizace

Vložte svůj text...

Optimalizace 

Máte-li již zpracovaný projekt, vypracujeme nabídkovou cenu za dodávku stavby. V případě Vašeho zájmu můžeme provést cenovou i technickou optimalizaci investičního záměru, popřípadě optimalizovat provozní náklady při užívání stavby.