Ocelová vestavba a obytné buňky v Liberci

V říjnu letošního roku nás oslovil zahraniční investor, který v rámci reorganizace výroby přišel s potřebou vystavět uprostřed haly za plného provozu ocelové mezipatro a osadit dvě kancelářské buňky. Zakázka byla zrealizována doslova během pár týdnů. Od získání objednávky od investora jsme i včetně zpracování výrobní dokumentace dodali kompletní materiál za 3 týdny na místo realizace. Následná montáž i s osazením a zapojením kancelářských buňek proběhla během 14 dní.

Stavbu jsme předali přesně v dohodnutém smluvním termínu bez vad a nedodělků.