Nabídkové řízení 

Nabídku pro vás zpracujeme vždy na základě Vašich podkladů a požadavků. Předběžné nabídky zpracujeme na základě studie stavby nebo dokumentace pro stavební povolení. Jsme připraveni nabídku revidovat podle dalších postupných dohod.