Mostový jeřáb

Vestavba ocelových sloupů nesoucích jeřábovou dráhu a mostový jeřáb o rozponu 22,0m s nosností 8,0t do stávající haly - konstrukce haly neumožnila osazení jeřábu, proto bylo nutné najít efektivní ekonomické řešení.