Ing. Pavel Chrobok

Hlavní projektant 

Projektový manažer

AI pro pozemní stavby.

AI pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Energetický expert.

14 let praxe v projektování pozemních staveb a inženýrských sítí.

Tel: +420 608 125 476

E-mail: chrobok@solvenda.cz