Dětské hřiště Frýdlant

Realizace veřejné zakázky "Vybudování doprovodné infrastruktury CR na p.p.č. 873 u cyklotrasy č. 3059 Frýdlant", která zahrnuje vybudování vzájemně propojeného dopravního a dětského hřiště s in-line dráhou, cyklocrossovým trenažérem "pumptrack" a nově umístěnými dětskými hracími prvky; vybudování odpočinkových míst, zabudování laviček, stojanů na kola a umístění informační tabule, a to za účelem zlepšení a rozšíření možností volnočasových aktivit pro širokou veřejnost a využití těchto hřišť školskými zařízeními.

Fotogalerie