ČOV Lány

Kompletní rekonstrukce stavebních objektů celé čistírny odpadních vod, výstavba nového kalojemu, oboustranné/jednostranné bednění vlastním bedněním, sanace stávajících betonových částí tryskáním vodou tlakem 150bar, dodávka a montáž záměčnických prvků z kompozitního materiálu, celá rekonstrukce prováděna za provozu čistírny.

Fotogalerie