Centrum digitálního tisku Powerprint

Generální dodávka stavby Administrativně - provozního areálu V Horoměřicích - Centrum digitálního tisku Powerprint s.r.o..

Investiční náklady cca 10 mil. Kč

Parametry stavby : administrativní plochy 168 m2, výrobní plochy 602 m2, skladové plochy 978 m2.

Jedná se o dvě halové stavby propojené spojovacím krčkem, opláštění sendvičovými panely, střecha sedlová s mírným spádem, nosná konstrukce železobetonový skelet, stropní předepjaté průvlaky a stropní panely Spiroll, nenosné výplňové konstrukce - Ytong, SDK.

TZB : Vytápění VZT + olejové elektrické přímotopy, větrání přirozené, VZT systém ve výrobních prostorech, běžný vodovod, požární vodovod, kanalizace, elektroinstalace, hromosvod, zabezpečení,..

Realizace zpevněných ploch, sadových úprav, dopravního značení, studny, vsakovacích objektů, vjezdových bran,...