BOZP

Na základě získaného OSVĚDČENÍ o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nabízíme naše služby pro firmy a společnosti i OSVČ.

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele. BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům s přihlédnutím na rizika možného ohrožení, která se vztahují přímo k výkonu konkrétní práce. 

Spojení proaktivního přístupu s inovativními a moderními přístroji a postupy pomáhají čelit výzvám a příležitostem v oblasti bezpečnosti.