je řešení

Centrum digitálního tisku Powerprint

Centrum digitálního tisku Powerprint

fotogalerie

Generální dodávka stavby Administrativně - provozního areálu V Horoměřicích - Centrum digitálního tisku Powerprint s.r.o..

Investiční náklady cca 10 mil. Kč

Parametry stavby : administrativní plochy 168 m2, výrobní plochy 602 m2, skladové plochy 978 m2.

Jedná se o dvě halové stavby propojené spojovacím krčkem, opláštění sendvičovými panely, střecha sedlová s mírným spádem, nosná konstrukce železobetonový skelet, stropní předepjaté průvlaky a stropní panely Spiroll, nenosné výplňové konstrukce - Ytong, SDK.

TZB : Vytápění VZT + olejové elektrické přímotopy, větrání přirozené, VZT systém ve výrobních prostorech, běžný vodovod, požární vodovod, kanalizace, elektroinstalace, hromosvod, zabezpečení,..

Realizace zpevněných ploch, sadových úprav, dopravního značení, studny, vsakovacích objektů, vjezdových bran,...

 

Vyhledávání

Kontakt

Solvenda s.r.o Čiklova 1706/13a
Praha 2
128 00
+420 737 364 844
+420 261 212 917

IČO: 02646005

DIČ: CZ 02646005

číslo účtu: 76583636/5500 

Banka: Raiffeisenbank a.s.

Spisová značka: C 221766 vedená u Městského soudu v Praze